Unngå gnagerblandinger og annet blandingsfôr!

En feil veldig mange gjør er å gi kaniner gnagerblandinger eller andre typer blandingsfôr. Til tross for dyrebutikkenes anbefalinger er disse en katastrofe for kaninens helse. For å unngå at kaninen lider av sykdom, og i tillegg slippe dyre besøk hos veterinær må blandingsfôret byttes ut med sunn kaninpellets.

kanin_gnagerblanding.jpg

Ulike typer blandingsfôr

Blandingsfôr kjennetegnes ved at det inneholder biter i ulike farger og fasonger, som for eksempel på bildet.

Noen eksempler på blandingsfôr er:
-Gnagerblanding
-Kornblanding
-Kaninblanding
-Frøblanding

Legg merke til at såkalt kaninblanding også er skadelig for kaniner!

Problemer med blandingsfôr

Alle former for blandingsfôr til både kaniner og andre smådyr har flere ingredienser som på ulike måter er skadelig for dyrenes helse, og må derfor erstattes med sunne alternativer. Les artikkelen om kaninmat for informasjon om hva kaniner skal spise. Ca. 80% av alle sykdomstilfeller hos kanin skyldes feilfôring, og bruk av blandingsfôr er en stor del av årsaken til dette. Hvis kaninene dine har levd på gnagerblanding eller annet blandingsfôr er sannsynligheten stor for at de har utviklet sykdommer eller tannproblemer som kan bli svært smertefulle hvis hvis de ikke blir behandlet. I tillegg til å bytte ut blandingsfôr med kaninpellets kan derfor en generell sjekk hos veterinær spare kaninene for mye smerte!

Kaniner skal ikke ha blandingsfôr fordi...

...det inneholder flere ingredienser som er skadelig for kaniner

Eksempler på dette kan være:
-Mais, erter, frø og korn som inneholder veldig mye stivelse.
-Løk, som bl.a. er immundempende og giftig for kaniner.
-Solsikkefrø, som inneholder ca. 50% fett (kaninpellets skal normalt inneholde maks 3% fett).

..næringsverdiene ikke er tilpasset kaninens behov

Noen eksempler:
-Fiber: nok fiber er ekstremt viktig for kaninens helse. «Kraftfôr» til kanin bør inneholde minst 20% fiber, mens blandingsfôr som regel ikke inneholder mer enn rundt 10% fiber.
-Proteiner: proteiner er avgjørende for kaninens helse, og feil mengde kan gi uheldige konsekvenser. Blandingsfôr har veldig ofte et langt høyere innehold av proteiner enn hva som er godt for kaninens helse.
-Fett: veldig mange blandinger inneholder mye mer fett enn det en kanin trenger. For mye fett kan gjøre kaninen overvektig, og dessuten bidra til hjertesykdom hos eldre kaniner.

..kaninen vil ofte plukke ut sine favorittbiter i blandingen

Dermed blir næringsinntaket enda skjevere, og de sunneste bitene er ofte de som kaninen vil legge igjen.

Skadevirkningene

De vanligste problemene knyttet til blandingsfôr er overvekt, løs avføring, smertefulle tannproblemer, for tidlig død, og i noen tilfeller alvorlige fordøyelsesproblemer og kolikk.

Overvekt
Blandingsfôr inneholder veldig mye fett og karbohydrater. En voksen kanin bør f.eks. ha et kraftfôr med 1,5-2% fett, mens blandingsfôr gjerne inneholder det dobbelte. Overvekt er svært usunt og skadelig for kaniner, og kan blant annet føre til for tidlig død.

Kolikk
Ting som mais, erter, frø, korn og havre inneholder veldig mye stivelse, og er helt vanlige ingredienser i blandingsfôr. Dette er ikke et problem på kort sikt, men kan over tid være svært skadelig. En del stivelse nemlig kan passere gjennom tynntarmen, mens det meste ikke blir tilgjengelig før det når cecum, hvor kaninens "blindtarmsavføring" blir produsert. I cecum gjør stivelsen at cecum eser opp fort. Dette kan føre til bl.a. oppblåsthet og kolikk. Kombinert med det lave fiberinnholdet i fôrblandinger (fiber er viktig for å nettopp forhindre esing i cecum) øker risikoen for kolikk og oppblåsthet ytterligere. Ubehandlet kolikk kan være dødelig.

Forstoppelse
I blandingsfôr finner man flere ulike ingredienser som kan gi kaniner alvorlige fordøyelsesproblemer. Dette kan være ting som frø, mais, korn, erter og nøtter. Gjennom forskning har man funnet ut at disse kan bidra til en giftig overflod av dårlige bakterier i tarmen, kalt enterotoxemi. Forstoppelse kan ta livet av en kanin.

Tannproblemer
Gnagerblanding og annet blandingsfôr fører til tannproblemer. Jo lengre kaninen lever på blandingsfôr jo større er sannsynligheten for å utvikle kurvede jeksler og tannrøtter som vokser og spriker utover. Dette vil utvikle seg til smertefulle tannproblemer om man ikke gjør noe med det. I tillegg til en årlig generell helsesjekk hos veterinær anbefaler vi en ekstra helsesjekk for kaniner som akkurat har sluttet å spise blandingsfôr, både for å sjekke tenner og helsen generelt. Les også om symptomer på sykdom og smerte.

Spørsmål og svar

Spørsmål: Hva kan man gi i stedet for blandingsfôr?

Svar: I stedet for fôrblandinger skal man gi kaninen kaninpellets. God kaninpellets inneholder de viktigste næringsstoffene som kaninen trenger i tillegg til de som er i høyet. Les mer om kaninpellets i vår artikkel om kaninmat.


Spørsmål: Hvorfor selger dyrebutikkene blandingsfôr hvis det er skadelig?

Som alt for mye annet i samfunnet er utvalget i dyrebutikkene styrt av hva som gir mest profitt, ikke hva som er best for dyrene. Dersom dyrebutikkene virkelig hadde hatt interesse for dyrenes beste hadde de ikke solgt verken skadelig mat eller bur beregnet på noe annet enn reise. I tillegg er korn såpass billig på verdensmarkedet at butikkene får solgt fôrblandingene sine med stor profitt. I gamle dager ble dessuten kaniner fôret med blandinger for å få kaninene fortest mulig opp i vekt, slik at de kunne slaktes.


Spørsmål: Finnes det fôrblandinger som ikke er skadelige?

Svar: Nei. Alle fôrblandingene på markedet inneholder flere ingredienser som på ulike måter er skadelig for kaninens helse.


Spørsmål: Kan gnagere spise gnagerblanding?

Svar: Blandingsfôr skal grunnet helt feil sammensetning heller ikke gis til gnagere (rotte, hamster, marsvin, osv. - kaniner er ikke gnagere). Å lage kraftfôr som passer til alle disse artene lar seg dessuten ikke gjøre, siden de har ulike næringsbehov og fordøyelsessystemer.


Spørsmål: Hvorfor er kaninene mine friske selv om de spiser blandingsfôr?

Svar: Det er ikke alltid man merker blandingsfôrets skadevirkninger. Blandingsfôr er i hovedsak skadelig over litt lengre tid, og forårsaker for tidlig død for mange kaniner. Husk at kaniner er byttedyr og derfor prøver å skjule sykdom så godt som mulig for å ikke framstå som et lett bytte, derfor kan kaniner som spiser blandingsfôr allerede ha utviklet smertefulle sykdommer uten at man legger merke til det. Det man vanligvis merker best er at kaninen blir overvektig og får diaré, noe som kan føre til sterkt ubehag og redusert livskvalitet. Selv om ikke alle kaniner dør av forstoppelse eller kolikk og har overlevd i flere år kan altså sykdommer og tannproblemer ha utviklet seg uten at man er klar over det. Risikoen for alvorlige og smertefulle sykdommer hos kaniner som lever på blandingsfôr er ekstremt mye høyere enn dersom kaninen hadde fått kaninpellets, og dette er en fullstendig unødvendig risiko. At en kanin har overlevd en periode på fôrblanding er altså ingen grunn til å fortsette gamblingen med kaninens liv og helse.

Uttalelser om blandingsfôr

Dyrebutikken anbefaler blandingsfôr og du er usikker på hvem du skal stole på? Se hva andre skriver om blandingsfôr:

«Kanin/gnager blanding er ikke egnet som kaninfôr. Det er flere årsaker til det; for det første inneholder blandingene mye korn og frø som er både fetende og kan føre til fordøyelsesproblemer fordi de inneholder for mye stivelse og lettfordøyelige karbohydrater enn det kaninmagen har godt av. De inneholder også for mye sukker i forhold til hva som er bra for kaninens fordøyelse. Kaniner som fôres med blandinger har også en tendens til å velge ut favorittbitene sine (gjerne de mest usunne) og la den sunne pelleten ligge igjen.»
-Smådyrakutten

«Nå er de uheldige effektene av å gi slike blandinger også vitenskapelig dokumentert, og studiet, som ble gjort av The Royal School of Veterinary Studies i samarbeid med Burgess, bekrefter det vi allerede vet om kaninens ernæringsmessige behov. [...] Ikke overraskende fant de at kaninene som spiste gnagerblanding plukket ut bitene de likte best og derfor fikk et ubalansert kosthold. [...] I tillegg ble kaninene som spiste blandinger raskt overvektige. [...] Kaninene som spiste gnagerblanding utviklet også tannproblemer.»
-Kaninboka.no

«Kaninen bør fôres med egne kaninpellets, og ikke gnagerblandinger som består av ulike frø, korn og tørket frukt eller grønt. Dette fordi en kanin da vil finne sine favorittbiter og dermed ikke få i seg allsidig kost og de næringsstoffer den trenger.»
-Dyrebeskyttelsen Norge avd Oslo og Akershus

«De såkalte gnagerblandingene som selges i dyrebutikkene er dessverre ikke bra kost for kaniner. Mange dyreeiere tror at disse blandingene er spesiallagede pellets som er velegnet til kaninene, men dette er ikke tilfellet. Blandingene inneholder oftest lite pellets, men består i stedet av for eksempel solsikkefrø, nøtter, cornflakes og havre. Disse formidlene er fett og karbohydratrike, og inneholder i tillegg svært lite fiber. At kaninen synes å like disse blandingene svært godt skal en ikke la seg lure av. Kaninen vet ikke hva som er best for den.»
-Narvik Dyreklinikk

«Det er faktisk så mange som ca. 80 % av kaniner som blir foret feil og er overvektige. Sykdommene som de får er ofte et resultat av dette. Her må dyrebutikkene ta på seg en stor del av ansvaret, for det er her kaninene selges. Det er her eierne får de første rådene om hva kaninen bør spise. Kaniner skal ikke ha kornblandinger!! Kornblandinger ble brukt før i tiden da kaniner ble holdt for å slaktes og spises. Kornblandingene gjør at kaninene legger på seg altfor mye på kort tid, noe som jo var målet tidligere. I dag har vi kaniner fordi vi er glad i dem og ønsker at de skal få et langt og lykkelig liv.»
-«Dyrlegens dagbok»

«Den største feilen kanineiere gjør, og det har dessverre zoo-bransjen skylden for, er feilfôring. Feil ernæring fører til tannproblemer, fedme og fordøyelsessykdommer. Dette er svært alvorlig og mange kaniner dør på grunn av forstoppelse og kolikk. Opp mot 80% av alle kaniner som kommer til oss på grunn av sykdom, kan relateres til feilfôring.»
-Lørenskog dyreklinikk

«I en pelletsblanding er alle bitene like. Fordelen med et slikt fôr er at kaninen ikke har muligheten til å bare spise sine favorittbiter, og på den måten unngår et skjevt næringsinntak. Gnager- og kaninblandinger er sjelden tilpasset kaniners spesialiserte fordøyelsessystem og kan i mange tilfeller føre til forstoppelse/kolikk og overvekt.»
-Kanin.org

«Man skal ikke fóre kaniner med universelle gnager- eller frøblandinger. Kaniner er selektive dyr med spesielle behov! Dersom kaniner fóres overveiende med frøblandinger vil de fleste kaniner spise kjernen og la skallet ligge igjen. Selektive kaniner inntar derfor overveiende sukker og fett, og alle fibrene, vitaminene og mineralene blir liggende igjen. Mangelfull sammensettning av kostholdet resulterer derfor i feilernæring og sykdom.»
-Vet sentrum

«Gresspellets er bra, men unngå fôrblandinger som inneholder nøtter, korn og alt for mye 'rart'»
-Dyrlegeposten

«Some manufactuers are discovering that mixed feeds, containing unground seeds, nuts and sometimes dried vegetables and fruits are popular with consumers. However, many rabbits selectively eat the 'good stuff' making this a very unbalanced diet. I strongly recommend feeding a complete pelleted feed instead of a mix.»
-Carrot Café

«Blandningarna innehåller oftast lite pellets men även annat, t.ex. solrosfrö, nötter, cornflakes och havre. Dessa fodermedel är fett- och kolhydratrika samt innehåller mycket lite fibrer. Att kaninen tycker bättre om gnagarblandningen skall man inte låta sig luras av, kaninen vet inte vad som är bäst för den. Vi rekommenderar att man helt undviker gnagarblandning som en daglig del av kosten.»
-Chalimac

Les mer om kaninhold

KANINENS BEHOV

Kaniner er intelligente og sosiale dyr med behov for utfordringer og stimulering. Les hva som skal til for å gi kaniner muligheten til å leve et godt liv.

KANINENS MAT

På grunn av feilinformasjon fra blant annet dyrebutikker er feilfôring av kaniner svært utbredt, og ca. 80 % av alle sykdomstilfeller skyldes dette.

KANINMYTER

Trodde du kaniner tilhører gnagerfamilien? Eller at alle kanin-produktene på dyrebutikken er bra for kaniner? Tro om igjen! Vi knuser de vanligste kaninmytene.

FRI KANIN

Ingen dyr liker å stå i bur, heller ikke kaniner. Å leve innestengt i et kaninbur fratar kaninene alle livets gleder, og fører veldig ofte til utvikling av benskjørhet.

Kilder

Kanin.org – www.kanin.org
Kaninboka – www.kaninboka.no
NOAH – for dyrs rettigheter – www.dyrsrettigheter.no
MediRabbit – www.medirabbit.com
DB Norge avd Oslo og Akershus – www.dooa.no
House Rabbit Society – www.rabbit.org