Vanlige kaninmyter

Trodde du at kaniner skal stå i bur? At alle kanin-produktene på dyrebutikken er bra for kaniner? Eller at kaniner ikke kan bli kjent med mennesker? Tro om igjen! Kaniner er det mest misforståtte kjæledyret, og har mye mer til felles med hunder og katter enn de fleste tror. Vi knuser de vanligste kaninmytene.

kaninmyter.jpg

Myte 1: Kaniner er urenslige

Sannhet: Kaniner vasker seg selv og er renslige av natur. Steriliserte kaniner kan bli like renslige som katter, og mistrives i møkkete omgivelser.

Myte 2: Kaniner er «burdyr» som liker å stå i bur

Sannhet: Ingen liker å stå i bur, heller ikke kaniner. Burlivet fratar kaniner alle livets gleder og fører til enorm frustrasjon over å aldri få utfolde seg. En kanin som lever i bur vil utvikle depresjon og alvorlige atferdsproblemer. I tillegg fører burlivet veldig ofte til utvikling av benskjørhet. For å ha muligheten til å leve et godt liv trenger kaniner plass, og 25 kvadratmeter er et absolutt minimum. Dersom man har mulighet til det bør man gi kaninene 50 kvadratmeter eller mer. Les mer i artikkelen om fri kanin.

Myte 3: Kaniner som kjæledyr er spesielt godt egnet for barn

Sannhet: Kaniner er ofte mindre egnet enn hunder og katter som kjæledyr for barn. Dersom barn skal omgås kaniner må de lære å ta hensyn til kaninens grenser. Velmenende barn (eller voksne) som vil gi kos til kaniner kan ende opp med å regelmessig skremme eller plage dem dersom de ikke forstår kaninens natur eller kroppsspråk. Kaniner er byttedyr, og barn må derfor lære å unngå brå bevegelser og støy ved kontakt med kaniner. Man skal heller ikke tvinge kaniner til å være i nærheten av seg, men la kaninene selv ta initiativ til å ta kontakt (å tilby kaninene pellets fra hånda er en god måte å knytte bånd på).

Hvis man da i tillegg sitter på gulvet virker man mindre truende. Dette er bare noen eksempler på ting man må vite for å omgås med kaniner, og videre lesing er nødvendig. I tillegg må en voksen person ha ansvar for å passe på hva kaninene spiser, at kaninene er friske (kaniner er byttedyr som er mestere i å skjule smerte, noe som gjør det vanskeligere å oppdage eventuell sykdom), dra på årlig helsesjekk hos veterinær, og mye mer. En forutsetning for å skaffe seg kanin er at man i forkant sitter inne med en del kunnskap. Les mer om kaniner og barn her.

Myte 4: Kaninen tilhører gnagerfamilien

Sannhet: Kaniner er ikke gnagere, men tilhører lagomorpha, harefamilien. I 1912 fikk haren (Lepus) og kaninen (Oryctolagus) en egen zoologisk ordning - Harer og Kaniner.

Ting som skiller kaniner fra gnagere er bl.a.:
-Kaniner strekker seg på samme måter som katter, noe gnagere ikke gjør
-Gnagere benytter seg av forbena som gripeverktøy
-Kaniner har i overmunnen et ekstra sett med tenner
-Kaniner er i nærmere slekt med flere hovdyr enn med gnagere

Myte 5: Kaniner er dumme dyr som ikke kan lære triks

Sannhet: Dersom man stenger kaninen inne i et bur hele dagen er det ikke lett å se kaninens potensial. Kaniner er i virkeligheten intelligente dyr, som kan lære å hoppe gjennom ringer, gi labb, og mye mer!

Myte 6: Kaniner er flokkdyr som ikke sloss seg imellom

Sannhet: Kaniner er ikke flokkdyr, de er kolonidyr. Allerede i ung alder kan kaniner begynne å sloss med hverandre, og kunnskap om bonding er derfor veldig nødvendig. Les hvordan man setter flere kaniner sammen her.

Myte 7: Kaniner trenger ikke mye selskap, og trives godt alene

Sannhet: Kaniner er ekstremt sosiale dyr og har behov for kontakt med andre kaniner. En kanin som bor sammen med en eller flere andre kaniner vil føle seg tryggere og unngå å lide av ensomhet.

Myte 8: Kaniner lever kun i et par år, så man påtar seg ingen langvarige forpliktelser

 Sannhet: Kaniner blir normalt 6-13 år, og blir i noen tilfeller enda eldre. Verdens eldste kanin ble nesten 19 år. Kaninhold er derfor en svært langvarig forpliktelse, med mindre man skaffer seg eldre kaniner.

Myte 9: Kaniner trenger ikke veterinærbesøk slik som hunder og katter

Sannhet: Alle kaniner, spesielt eldre, bør få en årlig generell helsesjekk hos veterinær. I tillegg er kastrering av kaniner (uansett kjønn) en nødvendighet. Ved eventuell sykdom kreves også ekstra veterinærbesøk.

Myte 10: Kaniner kan forlates alene i noen dager mens man er bortreist

 Sannhet: Å forlate kaniner i flere dager kan være problematisk, og man må derfor ha en plan for hvem som skal se etter kaninene når man er bortreist. Kaniner skal nemlig ha tilsyn hver dag slik at man blant annet kan oppdage eventuelle sykdommer. Fordi kaniner er byttedyr er de svært gode på å skjule sykdom (selv svært alvorlige sykdommer), og det er desto viktigere å følge med på kaninene daglig. I tillegg kommer daglig stell slik som å for eksempel gi kaninene mat og å bytte ut dostrøet.

Myte 11: En skål med gnagerblanding og noen gulrøtter er fint å gi daglig

Sannhet: Gnagerblanding er svært helseskadelig for en kanin, og skal derfor unngås helt. Kaniner trenger ikke å spise gulrøtter. Gulrøtter i store mengder er skadelig for kaniner, og bør derfor begrenses til en liten bit hver dag, maksimum.

Myte 12: Alle kaniner bør få vitamintilskudd i vannet daglig

Sannhet: Å kjøpe vitamintilskudd til kaniner gir dyrebutikkene ekstra profitt, men er ikke hensiktsmessig for kaniners helse. Dersom kaninen spiser riktig mat og er frisk er vitamintilskudd helt unødvendig.

Myte 13: Kaniner og marsvin kan fint leve sammen

 Sannhet: Man bør ikke sette sammen kaniner og marsvin uten videre. Grunnet bl.a. forskjellig kroppsspråk, smittefare og ulike næringsbehov er det en stor fordel at kaniner og marsvin lever atskilt. Les mer om dette her.

Les mer om kaninhold

KANINENS BEHOV

Kaniner er intelligente og sosiale dyr med behov for utfordringer og stimulering. Les hva som skal til for å gi kaniner muligheten til å leve et godt liv.

KANINENS MAT

På grunn av feilinformasjon fra blant annet dyrebutikker er feilfôring av kaniner svært utbredt, og ca. 80 % av alle sykdomstilfeller skyldes dette.

FRI KANIN

Ingen dyr liker å stå i bur, heller ikke kaniner. Å leve innestengt i et kaninbur fratar kaninene alle livets gleder, og fører veldig ofte til utvikling av benskjørhet.

BLANDINGSFÔR

Visste du dette? Til tross for dyrebutikkenes anbefalinger er gnagerblandinger eller andre typer blandingsfôr en katastrofe for kaninens helse.

Kilder

Kanin.org – www.kanin.org
NOAH – for dyrs rettigheter – www.dyrsrettigheter.no
Carrot Café – www.carrotcafe.com
MediRabbit – www.medirabbit.com
DB Norge avd Oslo og Akershus – www.dooa.no
Groruddalen Dyreklinikk – www.groruddalen.dyreklinikk.no
House Rabbit Society – www.rabbit.org
Rabbit Rescue & Rehab – www.rabbitcare.org
Clickerbunny.com – www.clickerbunny.com